Lexi Vendégház Balatonboglár

Lexi Apartmanok és Lexi Vendégház Balatonboglár

Általános szerződési tájékoztató

Általános szerződési feltételek

 

Amely Papp Mónika Teréz (üzemeltetett szálláshely: Lexi Apartmanok és Lexi Vendégház; 8630 Balatonboglár, Attila utca 12; üzemeltetési engedély száma: 1367/2016; NTAK reg.szám: EG19004277) mint szálláshely szolgáltató, és az üdülésben résztvevő utas, – vendég – között az alábbi feltételekkel jön létre.

A szállást lefoglalni a szálláshely szolgáltató által üzemeltetett www.lexivendeghaz.hu oldalon található foglalási rendszer segítségével lehet. A foglalás folyamán meg kell adni az érkezés és a távozás dátumát, a személyek számát. A foglalási rendszer megmutatja, hogy a kiválasztott időszakra szabad-e a szállás, és hogy mennyibe kerül.

A foglalás véglegesítéséhez 30 % előleg megfizetését kérjük. (Lemondási feltételeket lentebb ismertetjük.) A foglalási űrlapon meg kell adni a szállást lefoglaló nevét, számlázási címét, e-mail címét, telefonszámát. A szabályzatok elfogadása után, a „Foglalás most” gombra kattintva az adatok bekerülnek a rendszerbe és a vendég kifizetheti a rendszer által kiszámolt előleget. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a szálláshely szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A szállást lefoglalni e-mail-en keresztül is lehet, ekkor az alábbi adatokat szükséges megadni: érkezés dátuma, távozás dátuma, személyek száma, számlázási cím, telefonszám. Az e-mailben történő foglalás esetén a felhasználó automatikusan elfogadja a jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben az e-mail-es foglalás feldolgozása alatt a weboldalon keresztül foglalás történik, a szállást nem tudjuk visszaigazolni. Erősen javasolt tehát, hogy a foglalási rendszeren keresztül adja le foglalását.

Az előleg utalásának határideje a foglalástól számított 1 naptári nap. Ha nem érkezik be az előleg, a foglalást töröljük a rendszerből. Az utalás beérkezése után a szállásadó a rendszerben véglegesíti a foglalást és erről e-mailben értesítést küld.

A fennmaradó összeget a szállás átvételét követően kérjük a helyszínen kiegyenlíteni. Fizetési módok: készpénzes fizetés, átutalás, OTP MKB és K&H SZÉP kártya szállásdíj zseb.

Telefonos foglalást nem áll módunkban elfogadni.

Szálláshely szolgáltató nyilatkozik, vendég pedig elfogadja, hogy a szálláshely szolgáltató a mindenkori hatályos jogszabályok szigorú és teljes betartásával fogadja csak az utast (pl. pandémiás korlátozások.)

A vendég részére megállapított részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást, ezt igény szerint, egyénileg kell megkötni.

A részvételi díj tartalmazza a szállás költségét, parkolást egy autó számára a ház előtti közterületen kialakított parkolóban, a melegvíz- és áram szolgáltatást, fűtést, takarítást és az ágyneműt, wifi-t. Az apartman konyhája alapvető konyhai eszközökkel el van látva.

A részvételi díj nem tartalmazza a klíma használatot, mely 1000 Ft/nap.

A részvételi díj nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, melynek mértéke 450 Ft/fő/éj, és 18 év felett fizetendő.

A szállás az üdülés megkezdésének napján 15 és 16 óra között foglalható el és azt a távozás napján 10 óráig kell elhagyni. Ettől eltérni csak előzetes egyeztetés után tudunk. A korábbi érkezés lehetőségéről az utazást megelőző nap tudunk információval szolgálni, mivel foglaltság, és takarítás függvénye.

Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, terrortámadás, sztrájkok, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok vis major befolyásolják, a szolgáltatások ezen okokból elmaradásáért felelősséget nem vállalunk.

A szálláshely gyermekbarát, ezen oknál fogva este 20 óra után, és reggel 8 óráig a hangoskodás nem megengedett. Bulizni és hangoskodni vágyó társaságokat nem fogadunk!

A szálláshely kisállatot sem szabadon, sem ketrecben tartva nem fogad.

A szálláshely teljes területén (beleértve az udvart is) csak a foglalásban szereplő személyek tartózkodhatnak. A szállásadó jogosult – előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen a foglalásban és a bejelentőlapon szereplő létszámban tartózkodnak-e a vendégek. Ezen szabályok megsértése esetén a szálláshely szolgáltató kötelezheti a vendégeket a szálláshely elhagyására. Ez esetben a szálláshely szolgáltató nem téríti vissza a szállásdíjat.

A vendég távolléte során a szállás tulajdonosai csak kivételes esetekben léphetnek be a vendég által bérelt szálláshely belső területére. Kivételes esetnek számítanak, a közbelépés vagy bármiféle biztonsági óvintézkedés egy esetleges anyagi kár és felmerülő műszaki problémák elkerülése érdekében.

A szálláshely az utcai bejáratánál és az udvarán kamerarendszert működtet, melynek célja a szálláshely területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint a szálláshely vagyontárgyainak védelme. A szálláshely területén tartózkodó személyek az elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett adatkezelésről tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásához a szálláshelyet bérlő vendégek hozzájárulása önkéntes, ráutaló magatartással történik.

A vendégek kötelesek a szálláshely ingó és ingatlan vagyonára vigyázni, károkozás esetén azonnal értesíteni a tulajdonost. Távozáskor a tulajdonos a szálláshelyet ellenőrzi, károkozás esetén a vendég az okozott károkat megfizetni köteles.

Az épületekben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos! Az udvaron focizás, labdázás, tűzgyújtás nem megengedett.

Dohányozni a kerti kiülőkben megengedett.

Az üdülés során a vendég által harmadik személynek okozott kárért a vendég közvetlenül tartozik felelősséggel.

Üdültető a megrendelésben szereplő időpont előtti hazautazás esetén a szállásdíjat nem téríti vissza.

A lemondási időponton azt kell érteni, amikor az utas, elállási szándékát írásban bejelenti, és arról az üdültető tudomást szerzett, és írásban visszaigazolta a lemondást.

Lemondási feltételek: Amennyiben a vendég az érkezési napot megelőzően legalább 14 nappal korábban írásban lemondja a foglalását, a befizetett előleg összegét a szálláshely szolgáltató (1000 Ft visszautalási költség levonása után) visszafizeti. Az érkezési nap előtti 1. – 14. napon 30 % a kötbér. Az érkezési nap, illetve meg nem jelenés esetén 100 % a kötbér.

A szolgáltatásokkal szembeni kifogásaikat a vendég a helyszínen kell hogy közölje, amelyek közül a megalapozott panaszokat szálláshely szolgáltató megpróbálja lehető legrövidebb időn belül orvosolni. Amennyiben a helyszínen nem sikerül konszenzust találni a panaszokra, illetve ha a vendég kárt okoz az üdülése során, az üdülés befejezését követően 8 napon belül a felek bírósághoz fordulhatnak kárigényükkel, és minden perben a felek alávetik magukat, a Fonyódi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Fentieket a szálláshelyet lefoglaló Vendég elolvasta, megértette és tudomásul vette.